Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  stängt för säsongen

Banan: stängd  Startförbud: 

 

Så fungerar det

Så fungerar det

Lövstafältet är en flera sekel gammal jordbruksmark. Långa perioder var åkrarna till stor del vattensjuka. Till viss del kunde detta avhjälpas med öppen utdikning. Under 1800-talets andra hälft anlades ett fiskbensformat dräneringssystem bestående av tegelrör och stenkistor på 1–1,5 meters djup (täckdiken). Det ligger fortfarande kvar och fungerar ännu utmärkt. Hela dräneringssystemet löper samman vid en lägsta punkt nära korsningen Kyrkhamnsvägen/Sigfridsdalsvägen. Härifrån transporterades det sedan i diken och rör ner till Mälaren. Mellan fältets högsta och lägsta delar skiljer det ungefär 10 meter. Det innebär att markens vatten transporteras genom områdets täckta dräneringssystem med hög fart varvid lösta spår- och näringsämnen inte hinner tas upp av fältets vegetation utan istället sköljs direkt ut i Lövstafjärden.

På Lövstafältet finns idag ett tiotal dammar och våtmarker sammanbundna till ett funktionellt system. Genom att samla upp dräneringsvattnet i öppna dammar med stor yta saktas flödet ner så att växter och djur hinner tillgodogöra sig näringen. Genom att dessutom från de lägre dammarna återföra vattnet till öppna gräsytor och de högst belägna dammarnaåtercirkuleras näringsämnena i ett lokalt kretslopp.

I och kring dammar och våtmarker exponeras nu tillgängliga närings-ämnen. Dessa utnyttjas då under tillväxten av växter och djur. När dessa dör tas resterna åter upp i vattnet som passerar genom damm- systemet för att sedan ånyo kunna utnyttjas av tillväxande organismer. På detta sätt binds näringsämnena i kretsloppet och ett minimum läcker vidare till grundvattnet eller ut i Mälaren.

Slutresultatet blir sålunda ett biologiskt reningsverk.

Läs mer:

  • Dammområde A
  • Dammområde B
  • Dammområde C
  • Dammområde D