Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  stängt för säsongen

Banan: stängd  Startförbud: 

 

Dammområde B

Detta område har två dammar dels B1 som har en långsträckt utformning i nord-sydlig riktning, och en mindre damm, B2 belägen vid green på golfbanans hål 4.

B2, som har ett djup om drygt 1 meter, är en omtyckt lekplats för grodor. Tillflödet till denna damm kommer från de kringliggande höjderna. Vattnet härifrån når sedan B1 huvudsakligen via markens gamla dräneringssystem.

Den större dammen B1 får dock merparten av sitt vatten från A-området. Även om också denna damm har ett största djup på närmare 2 meter är den med sina flacka strandkanter ett populärt tillhåll för simänder som betar av de grunda bottnarnas vegetation. Vid stränderna växer bl.a. videört och kabbleka liksom olika arter av starr och tåg. Dammens utformning och dess helt öppna läge gör den till en av systemets varmaste dammar, vilket påverkar sammansättningen av såväl flora som fauna i en annan riktning än i exempelvis A-områdets dammar. Avflödet som ligger i dammens sydliga ände sker via ett breddavlopp mynnande i fältets gamla jordbruksdränering.