Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  stängt för säsongen

Banan: stängd  Startförbud: 

 

Dammområde C

Inom detta område finns en damm, belägen vid golfbanans hål 1. Vid tillflödet, som kommer från B1 via jordbruks- dräneringen och mynnar i dammens norra ände, finns ett större grundområde med mycket sten. Här växer såväl fackelblomster som svärdslilja tillsammans med hundstarr och strandklo.

Dammen som har ett största djup om drygt 1,5 meter vidgar sig kraftigt vid tillflödet vilket tillsammans med stenområdet skapar ett långsamt vattenflöde som i sin tur leder till att slampartiklar sjunker till botten (sedimentfälla). Stränderna och de näringsrika grunda vattnen utgör en utmärkt barnkammare för många insekter och småkryp. Hit lockas förutom sädesärlor och flugsnappare också grodor och paddor för att förse sig av det omväxlande utbudet. Dammen är också en populär rastplats för både vitkindade gäss, kanadagäss och häger.

Avflödet från dammen sker genom ett breddavlopp som via ett täckdike når D-områdets dammar.