Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  receptionen 09.00 -15.00

Banan: sommargreener  Startförbud: 

 

Dammområde D

Området har två dammar, D1 och D2. De utgör avslutningen på markvattnets väg genom Lövstafältet. Även om de har ett mycket nära samband har de helt skilda och viktiga uppgifter för hela våtmark- systemets slutliga funktion.

D1 som har branta kanter runtom har ett djup på drygt 3,5 meter. Den ligger väl inhägnad inne på golfrangen och fungerar som bevattningsdamm för golfbanans klippta gräsytor. Vid torrt väder bevattnas dessa regelbundet. Före dammsystemets utbyggnad skedde detta helt med Mälarvatten via en separat ledning från sjön. Idag sker denna bevattning med vatten från D1. Detta vatten som når dammen från de högre dammarna är rikt på näringsämnen och väl tempererat. Genom att bevattna golfbanan med detta vatten återförs överskottet av näringsämnen till Lövstafältet varför behovet av tillförd gödning minimeras.

Tillflödet sker i dammens norra del och avflödet sker i dess sydvästra ände via ett rörsystem under den gamla banvallen (GB). Detta rörsystem mynnar sedan i den nordöstra delen av den sista och största dammen, D2.

D2 är belägen alldeles norr om Kyrkhamnsvägen och vid kanten av fornminnesområdet kring Lövsta bytomt och storhög. Vattenytan ligger på en höjd av 8 meter över Mälaren. På platsen av denna damm mynnade tidigare Lövstafältets jordbruksdräneringar. Även om dammen idag får merparten av sitt vatten från de övre dammarna i systemet mynnar fortfarande en del av dräneringarna i dammen. Vid högt flöde pumpas överskottsvatten från D2 upp till A1. Vid långa regnperioder och extrema flöden passerar överskottet via ett breddavlopp och avloppsdiket under Kyrkhamnsvägen ut i Mälaren. 

Förutom rena fuktzoner har D2 grunda vattenzoner runt om. Dessa har ett djup på 1-2 respektive 6-9 decimeter. Runt ön finns också djupare områden på mellan 2–2,5 meter. Dammens norra och nordöstra delar har sandbotten och rikt med stenar av olika storlek. Här finns också den pump som trycker överskottsvattnet tillbaka till de övre dammarna. Genom att leda tillflödet norr om ön och ha avflödet på öns södra sida cirkulerar vattnet medsols så att hela dammen tillförsäkras en god syresättning. 

Bland växterna märks bladvass och bredkaveldun. I fuktzon och på grunt vatten finns också kabbleka, fackelblomster, videört, vattenklöver, slokstarr och topplösa. Lite djupare står sjöranunkel, igelknopp, svalting och blomvass. Längst ut syns vattenpilörtens blad och rosa blommor, en riktig karaktärsväxt för dammar med lerig botten.

Djurlivet kännetecknas av stor variation med såväl ett stort utbud av insekter liksom grodor, småfåglar, kräldjur och däggdjur. Bland däggdjuren ses regelbundet olika gnagare, men också näbbmöss, räv och grävling. Vattnet lockar också sjöfåglar som knipa och gräsand.