Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  receptionen 09.00 -15.00

Banan: sommargreener  Startförbud: 

 

Klimatarbete

Klimatarbete

Den höjning av jordens medeltemperatur som kallas för växthuseffekten orsakas till största delen av utsläpp av ett antal gaser. Koldioxid är den mest betydande växthusgasen.

Varje år beräknar och rapporterar vi verksamhetens koldioxidutsläpp och genomför långtgående åtgärder för att minska utsläppen. Utsläpp som ändå återstår efter åtgärdsprogram kompenseras genom investeringar i utsläppsminskande projekt. Hela arbetet bedrivs i enlighet med Kyotoprotokollets intentioner.