Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  stängt för säsongen

Banan: stängd  Startförbud: 

 

Klimatbokslut

Klimatbokslut 2011

För att få bättre kontroll på var i verksamheten utsläppen sker, har de beräknats i olika kategorier.

 

Det totala utsläpp av koldioxid är 64,3 ton. De dominerade utsläppen sker från kunders resor till och från golfanläggningen. Av de utsläpp som är lättare för oss att påverka sker de största utsläppen från gräsklippare och arbetsfordon (ca 75%).

Förändringar av utsläpp sedan 2005 

 

 

Genomförda åtgärder
För att minska utsläppen har vi under de senaste åren bytt elleverantör och valt att köpa el från enbart förnyelsebara energikällor. Genom flera energibesparande åtgärder såsom installation av luftvärmepump, tätning av verkstadsport och installation av närvarostyrda lampor har vi kunnat sänka den totala förbrukningen. Vi försöker minska utsläpp från transporter genom att uppvakta berörda politiker att etablera en busslinje till Lövsta friluftsområde. En cykelparkering har anlagts för att underlätta för golfgäster att ta cykel till golfbanan. 

Kompensation
16 ton CO2 kompenseras för genom invstering i projekt som syftar till minskning av växthusgaser.

Vision kompensation
Vårt mål är att kompensationsåtgärder i framtiden ska ske lokalt. Vårt långsiktiga mål är att själva producera den el vi förbrukar genom att anlägga ett större vindkraftverk i området. Överskottsproduktionen kommer att säljas på marknaden och fungera som ett eget kompensationsprojekt