Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  receptionen 09.00 -15.00

Banan: sommargreener  Startförbud: 

 

Miljöberättelse

Miljöberättelse

Hässelby Golf AB är ett företag som driver en golfanläggning i nordvästra Stockholm. Den har sedan starten 1991 utvecklats från en relativt enkel anläggning till en ledande, högkvalitativ träningsanläggning med en fullvärdig 9-håls golfbana. En golfklubb, tillika medlem i Svenska golfförbundet, har bildats och knutits till anläggningen. Företagets affärsidé syftar till att genom ett målmedvetet arbete positionera sig som en av landets bästa träningsanläggningar för alla kategorier av spelare. I denna ambition satsar klubben på att förena hög kvalitet med en välkomnande familjär atmosfär. Samtidigt vill klubben erbjuda en positiv naturupplevelse och värna områdets unika natur- och kulturvärden. Genom sin centrala lokalisering inne i Stockholms stad underlättas anläggningens utnyttjande även för icke bilburna spelare, exempelvis barn och ungdomar.

Företaget har i över ett decennium bedrivit ett aktivt och praktiskt miljöarbete såväl på golfbanan som i angränsande områden i friluftsområdet Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik. Under de tre senaste åren har också företagets hela miljöarbete införlivats i ett miljöledningssystem anpassat för små och medelstora företag (Stockholms stads miljödiplom). Ledningssystemet bygger på de fem grundelementen i ISO 14001 samt utgår från att arbetet bedrivs med inriktning på ständiga förbättringar vad gäller miljöförbättrade åtgärder och dokumentation. Arbetet revideras årligen av representanter från staden eller av externa konsulter. Företagets mål formuleras inom områdena utbildning, transporter, energi, avfall, aktiv miljövård och klimatneutralitet.

Hässelby Golf AB har genomfört en utredning där betydande miljöaspekter kartlagts. Utifrån dessa har en miljöpolicy, miljömål och ett handlingsprogram formulerats. En förteckning över för verksamheten aktuell lagstiftning har upprättats liksom en förteckning över kemikalier som används och en nödlägesberedskap.