Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  receptionen 09.00 -15.00

Banan: sommargreener  Startförbud: 

 

Genomförda åtgärder

Genomförda åtgärder 2006-2011

Utbildning
Samtliga medarbetare har under de senaste åren fått nio timmars information om företagets miljöarbete, miljön i området och miljön i stort. Klubbens medlemmar informerades om miljöarbete via en särskild broschyr, genom föredrag vid klubbens årsmöten och sedan 2007 även via ett elektroniskt nyhetsbrev. I samband med klubbens städdagar har medlemmarna fått möjlighet att delta i praktiskt miljöarbete. Bland annat har växter planterades i ett återskapat våtmarksområde och två övervintringshålor har anlagts för vattensalamander. Allmänheten informerades om företagets miljöarbete genom anslag på informationstavlor, klubbens hemsida och genom föredrag.

Transporter
Två mindre bensindriva tvåtakts-maskiner började på försök tankas med alkylatbensin (miljöbensin). Försöket log väl ut och idag används alkylatbensin i samtliga tvåtaktsmaskiner. En bensindriven golfbil har koverterats till Etanoldrift(E85).

Energi
All el som köps in sedan 2006 är "grön el". En luftvärmepump har installerats i klubbhus. Stockholms första mindre vindkraftverk anslutet till elnätet invigdes under 2009.

Avfall
För att underlätta och effektivisera sorteringen av avfall har nya sortereringskärl införskaffats. En "miljöcontainer" med hämtningavtal från Sita inhyrdes till maskinhallen. Gräsklipp med högt näringsinnehåll samlas upp och komposteras.

Aktiv miljövård
Lövsta damm- och våtmarksområde genomfördes i samarbete med Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning och Kyrkhamns Fältskola. I detta arbete ingick bland annat att återskapa ett större våtmarksområde och totalt sju dammar med en total vattenyta över 5000m2. Tillsammans med elever från en lokal skola byggdes en gärdesgård med traditionella metoder runt en av dammarna.