Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  stängt för säsongen

Banan: stängd  Startförbud: 

 

Miljömål

Miljömål

Utbildning

  • Alla medarbetare inom företaget ska ha goda kunskaper om miljöfrågor i allmänhet och företagets miljöpåverkan i synnerhet.
  • Alla klubbmedlemmar ska informeras om klubbens miljöarbete och vid återkommande träffar aktivt delta i det praktiska miljöarbetet.
  • Allmänheten ska informeras om företagets miljöprojekt inom området.

Transporter

  • Fossila bränslen ska om möjligt ersättas med biobränslen och bränsleförbrukningen effektiviseras.

Energi

  • Energianvändningen ska effektiviseras genom riktade, energibesparande insatser.

Avfall

  • Allt avfall ska sorteras i högsta möjliga mån. Farligt avfall ska hanteras i enlighet med gällande bestämmelser och omhändertas av auktoriserad återvinningscentral.

Aktiv miljövård

  • Landskapet ska vårdas på ett sådant sätt att det öppna kulturlandskapet värnas och den biologiska mångfalden säkras.

Klimatarbete

  • Utsläpp av koldioxid ska minskas så långt det är möjligt. Kunder ska uppmuntras att välja ett koldioxidsnålt transportsätt vid besök på golfbanan.