Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  stängt för säsongen

Banan: stängd  Startförbud: 

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan juniorsektionen 2018

Bakgrund
Hässelby Golf startade år 1991 och hade då driving range och en 4-håls bana. År 2001 bildades Hässelby GK och var då en 9-håls bana som blev slopad och godkänd av Svenska Golfförbundet. Klubben har som mål att vara en familjär och trevlig golfanläggning för alla slags golfare. Det ska vara ett lätt och roligt ställe att lära sig spela golf på. Anläggningen är en av de främsta miljögolfbanorna som finns i Sverige och nu bygger vi upp en av de roligaste och trevligaste juniorverksamheterna i landet.

Verksamhetsidé
Vi strävar efter att med glädje och kunskap kunna erbjuda barn och ungdomar med sina egna förutsättningar och ambitioner att tycka golfen är en rolig och utmanande idrott.
Vårt stora mål är att få barn och ungdomar att ha en bra kamratskap på klubben och glädje till golfen som vinner över datorn hemma.

Värderingar

 • Att idrotta är att ha roligt tillsammans!
 • Vi fokuserar på utveckling. Vi spelar, tävlar och tränar för att främja individens och gruppens utveckling. Motgångar är erfarenheter vi lär oss och växer av.
 • Barnens och ungdomarnas behov står alltid i centrum. Verksamheten är till för dem, inte klubben eller föräldrarna.
 • Ledare och föräldrar hjälper juniorerna att ta ansvar för och utvecklas genom sin golf.
 • Alla, oavsett förutsättningar, ska känna sig välkomna till Hässelby juniorgolf.

Vision Hässelby Juniorgolf

 • Vi har en juniorverksamhet där juniorer, ledare och föräldrar längtar till träning, tävling, spel och att umgås tillsammans.
 • Klubben är en samlingsplats för juniorerna att träffas och utöva sin idrott.

Övergripande målsättningar 2018- 2020

 • Klubben har som mål att minst 20 procent av medlemmarna är aktiva juniorer. Med aktiva menar vi juniorer som någon gång under säsong spelar med andra juniorer eller deltar i träning, tävling eller läger. Vi mäter aktivitetsgraden genom registrerade LOK-timmar.
 • Alla föräldrar är aktiva i juniorverksamheten på något sätt (som lagledare, skjutsa, grilla korv, JK, mm)
 • Vi vill ha nöjda juniorer som längtar till klubb och träning! Vårt fokus är på juniorernas behov. Det innebär att vår juniorverksamhet ska hålla en hög kvalitet och vara rolig, utvecklande och erbjuda glädje och gemenskap. Vi mäter kvaliteten i slutet av säsongen genom en enkel utvärdering till alla juniorer. Vår ambition är att minst 80 procent ska ha varit nöjda med verksamheten.

Målsättningar 2018

 • Få in några flera i Juniorkommittén.
 • Bedriva välorganiserad träning med hög kvalitet: den ska vara rolig, utvecklande och erbjuda glädje och gemenskap.
 • Ha två ledare/lagledare i verksamheten (socialt och säkerhet, även hjälpa till vid spel)
 • Introducera juniorerna till tävling genom enkla tävlingar på hemmaplan, men även på andra klubbar, MInitour, Rookie tour.
 • Utveckla verksamheten i dialog med juniorerna men även deras föräldrar. Ställa frågan: vad vill ni ha?
 • Bedriva golfskoj för de yngre under förutsättning att föräldrar ställer upp som ledare.
 • Kommunicera på ett tydligt sätt med aktiva, föräldrar, pro och klubb hur verksamheten ser ut och hur den utvecklas.
 • Fokusera på att ta hand om befintliga juniormedlemmar. Nyrekrytering är en bonus.

Strategi

 • Jobba tillsammans med juniorkonsulent för att strukturera verksamheten.
 • Ta ett steg i taget, sikta lagom högt, utforma en verksamhet som passar Hässelby.
 • Skapa en väl fungerande JK som organiserar verksamheten.
 • Aktivera föräldrar som ställer upp som ledare.
 • Ha hög kompetens på våra tränare/ledare. Erbjuda relevant utbildning, t.ex. klubbutbildning med Fredrick, till de blivande juniorledarna.
 • Involvera och informera resten av klubben – belysa fördelarna med bra juniorverksamhet
 • Klubben/Styrelsen kartlägger nuläget genom att göra Idrottslyftets ”föreningsanalys” tillsammans med SISU
 • Mätbara mål och delmål
 • Använda SGFs verktyg som t.ex. utvecklingstrappan, Grönt ljus, Juniorvänlig Anläggning.

Aktiviteter
För aktiva:

 • Träning med 1- 2g/veckan under 12 veckor. 1-2 tim träning med instruktör och ledare
 • Spela på bana tillsammans.
 • Sommarläger fyra dagar ink Skandia Cup
 • Tävling på den nivå som passar: en och annan spontantävling, ind. och i lag. Skandia Cup, utlyst klubbtävling för juniorer, tävling på träning för de äldre, J-KM.
 • Fler som spelar Minitouren oh Rookietour, tävlingar som SGDF och  SGF ordnar.
 • Golfskoj
 • Grillkväll 2-4 gång, spel/tävling och grillning efteråt
 • Avslutning, alla träningsgrupper gemensamt med spel/tävling på banan med lättare mat efteråt.

För ledare:

 • Trivselkväll med ledare.
 • Idrottsföräldrautbildning

För JK:

 • Uppstartsmöte
 • Regelbunda möten, x st – ansvarsfördelning.
 • Team-buildning och utbildning
 • Revidering av verksamhetsplan i oktober. Viktigt, planera in detta!

Rekrytering:

 • Genom mun- mot mun. Är du nöjd med träningen, berätta det!
 • Aktivt samarbete med närliggande skolor (utveckla)
 • Handigolf. Börja blygsamt, neurpsyk., t.ex. aspergers, kanske även särskola.
 • Medlemsformer som passar nya unga golfare. Exempel:
  - För barn 0-7 ingår medlemskap i träningen
  - Viktigt att inte stänga dörren till potentiella medlemmar

Organisation 

 • 2 st huvudledare
 • 2 st hjälpledare till varje träningsgrupp
 • 2 st golfkul tränare/ledare till varje golfkuls grupp
 • 1 st hemsida ansvarig
 • 1 st redovisnings ansvarig

Budget

 • Träningsavgifter
 • LOK-stöd
 • SISU utbildningsbidrag
 • Stockholm stad: lokalt LOK, engångsstöd
 • Idrottslyftet genom Stockholms Idrottsförbund (A Nissar)
 • Idrottslyftet genom SGF:
  - Fritt projekt syfte, x kr