Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  receptionen 09.00 -15.00

Banan: sommargreener  Startförbud: 

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Handigolf 2020

Bakgrund:

Hässelby Golf startade år 1991 och hade då driving range och en 4-håls bana. År 2001 bildades Hässelby GK och var då en 9-håls bana som blev slopad och godkänd av Svenska Golfförbundet. Klubben har som mål att vara en familjär och trevlig golfanläggning för alla slags golfare. Det ska vara ett lätt och roligt ställe att lära sig spela golf på. Anläggningen är en av de främsta miljögolfbanorna som finns i Sverige och nu bygger vi upp en av de roligaste och trevligaste paragolfverksamheterna i landet.

Verksamhetsidé
Vi strävar efter att med glädje och kunskap kunna erbjuda barn och vuxna med sina egna förutsättningar och ambitioner att tycka golfen är en rolig och utmanande idrott.

Vårt stora mål är att få barn och vuxna med funktionsnedsättning att ha en bra kamratskap på klubben och glädje till golfen.

Värderingar 

 • Att idrotta är att ha roligt tillsammans!
 • Vi fokuserar på utveckling. Vi spelar, tävlar och tränar för att främja individens och gruppens utveckling. Motgångar är erfarenheter vi lär oss och växer av.
 • Barnens och vuxnas behov står alltid i centrum. Verksamheten är till för dem, inte klubben eller någon annans. 
 • Ledare hjälper de funktionsnedsatta att ta ansvar för och utvecklas genom sin golf.
 • Alla, oavsett förutsättningar, ska känna sig välkomna till Hässelby paragolf.

  Vision Hässelby Paragolf
 • Vi har en paragolfverksamhet där vi vill att alla längtar till träning, tävling, spel och att umgås tillsammans. 
 • Klubben är en samlingsplats för alla med funktionsnedsättning att träffas och utöva sin idrott.
 • OS guld i framtida paralympics.
   

 

Övergripande målsättningar 2020- 2021

 

 • Klubben har som mål att ha en paragolf grupp en gång i veckan i träning.
 • Vi vill ha nöjda barn som vuxna med funktionsnedsättning som längtar till klubb och träning! Vårt fokus är att ha bra träning, ska vara rolig, utvecklande och erbjuda glädje och gemenskap.  Vi mäter kvaliteten i slutet av säsongen genom en enkel utvärdering till alla i paragolfen. Vår ambition är att minst 80 procent ska ha varit nöjda med verksamheten.
 • Handikappanpassa anläggningen, banan, övningsområde, klubbhus, rangen, parkeringen och övriga ytor.
 • Samarbete med Kallfors GK och Hälla GK.


Målsättningar 2020

 

 • Bedriva välorganiserad träning med hög kvalitet: den ska vara rolig, utvecklande och erbjuda glädje och gemenskap.
 • Introträning 15 min innan varje träningstillfälle för nya Paragolfare.
 • Träningsgrupp för alla funktionsnedsatta
 • Utöka Team Hässelby Paragolf grupp med golfare som vill ”lite mer” med sin golf. Träningsnärvaro räknas och måste delta i flera Paragolf tourens tävlingar.
 • Ha tre ledare per träningsgrupp som leder träningen.
 • Utbilda minst två ledare i ledarutbildning.
 • Kommunicera på ett tydligt sätt med aktiva, pro och klubb hur verksamheten ser ut och hur den utvecklas.
 • Fokusera på att ta hand om befintliga paragolfmedlemmar. Nyrekrytering är en bonus.
 • Handikappanpassa anläggningen.

 

Strategi 

 

 • Ta ett steg i taget, sikta lagom högt, utforma en verksamhet som passar Hässelby.
 • Ha vår väl fungerande paragolfkommitté som organiserar verksamheten. 
 • Aktivera ledare.
 • Ha hög kompetens på våra tränare/ledare. Utbilda alla ledare.
 • Involvera och informera resten av klubben – belysa fördelarna med bra paragolfverksamhet
 • Mätbara mål och delmål
   

Aktiviteter 

För aktiva:

 • Träning 1g/veckan, 1 tim träning med ledare.
 • Lägerdag
 • Tävlingar

 

För ledare:

 • Utbildning för ledarna
 • Trivselkväll med ledare.

 

För Paragolfkommittèn

 • Uppstartsmöte
 • Regelbunda möten, x st – ansvarsfördelning.
 • Team-buildning och utbildning
 • Revidering av verksamhetsplan i oktober. Viktigt, planera in detta!

 

Rekrytering:

 • Genom mun- mot mun. Är du nöjd med träningen, berätta det!
 • Aktivt samarbete med närliggande särskolor (utveckla)
 • Strokeföreningen
 • Fritid för alla/ Stockholm.

 

Organisation 

 • 3 st huvudledare/tränare, Anders Nilsson och Elisabet Ahlberg, Gunnar Wanneberg
 • 2 st hjälpledare till varje träningsgrupp
 • 1 st hemsida ansvarig, Lotta Hager
 • 1 st redovisnings ansvarig, Lotta Hager

 

Budget

 • Träningsavgifter
 • LOK-stöd

SISU utbildningsbidrag